rutas turisticas actividades gastronomia marina alta costa blanca

Passaport Marina Alta

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

CREAMA

Qué és CREAMA?

CREAMA és una entitat dinamitzadora de l'activitat econòmica i social de la Marina Alta, treballa per a tú. 

 • Assesorem a les persona que vulguen crear un nou negoci o empresa
 • Busquem vies de financiació per a invertir, mitjançant ajudes públiques o privades.
 • Gestionem recursos europeus per a promoure llocs de treball i atendre a tots els col·lectius necessitats.
 • Donem formació per a afavorir la inserció social i laboral.
 • Oferim serveis de LABORA com AutoServef per a que el ciutadà puga gestionar la seua pròpia demanda d'ocupació.
 • Fomentem la creació de nous jaciments d'ocupació per a donar oportunitats a més gent.
Creama Azul y Negro

Història de l'Entitat

CREAMA és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1994 amb el clar propòsit de dinamitzar l'activitat econòmica i social de la Marina Alta. Naix des de la voluntat de cooperació de tres ajuntaments de la comarca – Benissa, Dénia i Pego – que, juntament amb el SEPE i la Diputació d'Alacant, decideixen promoure una entitat independent que, sota la forma jurídica de “Consorci” promou activitats de desenvolupament local a la comarca.

Posteriorment i paral·lelament al procés de transferències, la Generalitat Valenciana, a través de la seua entitat implicada en l'ocupació (LABORA), s'adhereix formalment al Consorci, amb la finalitat de prestar un suport explícit a les seues activitats i participar en el disseny de les seues polítiques.

A aquest consorci es van adherint progressivament els Ajuntaments de Calp, Gata de Gorgos, Xàbia, Pedreguer, Teulada-Moraira, que juntament amb els Ajuntaments de Dénia, Benissa i Pego, des de les seues Agències de Desenvolupament Local, sota la imatge corporativa de CREAMA, promouen activitats generadores d'ocupació i cohesió social.

La visió comarcal, és sense cap dubte, l'element clau que ha posat en valor a la nostra organització, doncs el factor territorial, més ampli que el purament local resulta molt interessant donades les dimensions dels nostres municipis, ja que ens permet visions molt més àmplies i completes de la problemàtica i de les seues solucions.

Els diferents membres CREAMA nomenen els seus representants a la Junta General de CREAMA que és el màxim òrgan de govern del consorci. El consorci està presidit en aquesta legislatura per Sebastián Cañadas Gallardo, Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Misió, Visió i Valors

Misió

CREAMA és un consorci Públic que aglutina a huit Ajuntaments de la Marina Alta la finalitat de la qual és promoure el Desenvolupament Local a la comarca, comptant per a això, a més, amb el suport d'altres institucions provincials i autonòmiques.

Els nostres serveis estan orientats cap a aquelles persones que busquen la seua inserció sociolaboral, pretenen millorar la seua formació o necessiten assessorament per a la creació i la modernització de la seua empresa, actuant amb el clar propòsit de contribuir al desenvolupament econòmic i social de la nostra comarca i mantenint criteris de sostenibilitat en totes les nostres actuacions.

Visió

CREAMA és una institució coneguda i respectada en el seu entorn més pròxim, el local, però també és un referent en les Administracions Públiques d'un altre àmbit territorial, amb les quals col·labora i comparteix objectius.

CREAMA vol ser la institució comarcal de referència, reconeguda pel seu prestigi i per la seua implantació social, pel seu coneixement del territori i de les seues capacitats en els àmbits en els quals intervé: formació, inserció sociolaboral i promoció empresarial. Vol ser també el referent innovador que servisca com a contrapés, per a impulsar amb força la palanca que contribuïsca a liderar el canvi qualitatiu del teixit socioeconòmic en el nostre territori, i ampliar gradualment la nostra presència en l'àmbit comarcal

Valors

 • Qualitat Oferim uns serveis d'orientació i formació de qualitat, basats en les tendències del mercat laboral actual, per a aquelles persones que els requereixen.
 • Compromís. Busquem el compromís de tota l'organització davant les activitats que emprenem, perquè aquestes acaben sent el més efectives possibles.
 • Flexibilitat Som flexibles per a adaptar-nos a les necessitats dels nostres usuaris, així com, a les necessitats que planteja la comarca.
 • Implicació El personal de l'organització està molt implicat en la consecució dels objectius que marca la direcció i els diferents organismes concessionaris de subvencions per a les diferents àrees.
 • Innovació Pretenem que tots els projectes i iniciatives que plantegem siguen innovadors i aporten un impacte positiu en el teixit empresarial i social de la comarca.
 • Impuls de les NTIC CREAMA promou l'ús de les Noves Tecnologies de la informació i la Comunicació i aplica en la seua organització uns criteris de gestió basats en els avanços tecnològics i en el reconeixement del factor humà com un valor indiscutible per a promoure l'avanç social.
 • Millora continua. CREAMA és una organització que creu en la millora contínua, d'ací ve que apostem per la formació contínua de tot el personal de l'organització.
 • Personal. CREAMA compta amb un equip de persones preparades i amb experiència contrastada per a donar servei als requeriments que constantment se li plantegen.
 • Iniciativa Som una entitat comarcal amb una actitud proactiva cap a l'assessorament per a l'ocupació, empresarial, formatiu i de gestió de projectes encaminats a afavorir el creixement del nostre territori.

Línies estratègiques actuals de l'Empresa

Les línies estratègiques que han orientat i orienten el camí a seguir per la nostra organització, són les que a continuació es detallen:

 • Formar als recursos humans
 • Conéixer les necessitats del mercat de treball i de la formació
 • Oferir informació i orientació professional per a la creació i/o manteniment de l'ocupació.
 • Fer un treball comunitari i inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats.
 • Crear noves empreses
 • Reforçar les activitats econòmiques existents
 • Recuperar les activitats agrícoles i artesanals
 • Potenciar i millorar l'activitat pesquera i de la mar.
 • Crear una base industrial i tecnològica pròpia en àrees de futur.
 • Realitzar programes europeus que fomenten la cooperació entre els diferents països membres, dirigits a construir l'Europa des de i per als ciutadans.
 • Usar i difondre les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el sitio web. Más información en Política de cookies...

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià