Passaport Marina Alta

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

CREAMA

Qué és CREAMA?

CREAMA és una entitat dinamitzadora de l'activitat econòmica i social de la Marina Alta, treballa per a tú. 

 • Assesorem a les persona que vulguen crear un nou negoci o empresa
 • Busquem vies de financiació per a invertir, mitjançant ajudes públiques o privades.
 • Gestionem recursos europeus per a promoure llocs de treball i atendre a tots els col·lectius necessitats.
 • Donem formació per a afavorir la inserció social i laboral.
 • Oferim serveis de LABORA com AutoServef per a que el ciutadà puga gestionar la seua pròpia demanda d'ocupació.
 • Fomentem la creació de nous jaciments d'ocupació per a donar oportunitats a més gent.
Creama Azul y Negro

Història de l'Entitat

CREAMA és una entitat sense ànim de lucre, fundada en 1994 amb el clar propòsit de dinamitzar l'activitat econòmica i social de la Marina Alta. Naix des de la voluntat de cooperació de tres ajuntaments de la comarca – Benissa, Dénia i Pego – que, juntament amb el SEPE i la Diputació d'Alacant, decideixen promoure una entitat independent que, sota la forma jurídica de “Consorci” promou activitats de desenvolupament local a la comarca.

Posteriorment i paral·lelament al procés de transferències, la Generalitat Valenciana, a través de la seua entitat implicada en l'ocupació (LABORA), s'adhereix formalment al Consorci, amb la finalitat de prestar un suport explícit a les seues activitats i participar en el disseny de les seues polítiques.

A aquest consorci es van adherint progressivament els Ajuntaments de Calp, Gata de Gorgos, Xàbia, Pedreguer, Teulada-Moraira, que juntament amb els Ajuntaments de Dénia, Benissa i Pego, des de les seues Agències de Desenvolupament Local, sota la imatge corporativa de CREAMA, promouen activitats generadores d'ocupació i cohesió social.

La visió comarcal, és sense cap dubte, l'element clau que ha posat en valor a la nostra organització, doncs el factor territorial, més ampli que el purament local resulta molt interessant donades les dimensions dels nostres municipis, ja que ens permet visions molt més àmplies i completes de la problemàtica i de les seues solucions.

Els diferents membres CREAMA nomenen els seus representants a la Junta General de CREAMA que és el màxim òrgan de govern del consorci. El consorci està presidit en aquesta legislatura per Sebastián Cañadas Gallardo, Diputat de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Misió, Visió i Valors

Misió

CREAMA és un consorci Públic que aglutina a huit Ajuntaments de la Marina Alta la finalitat de la qual és promoure el Desenvolupament Local a la comarca, comptant per a això, a més, amb el suport d'altres institucions provincials i autonòmiques.

Els nostres serveis estan orientats cap a aquelles persones que busquen la seua inserció sociolaboral, pretenen millorar la seua formació o necessiten assessorament per a la creació i la modernització de la seua empresa, actuant amb el clar propòsit de contribuir al desenvolupament econòmic i social de la nostra comarca i mantenint criteris de sostenibilitat en totes les nostres actuacions.

Visió

CREAMA és una institució coneguda i respectada en el seu entorn més pròxim, el local, però també és un referent en les Administracions Públiques d'un altre àmbit territorial, amb les quals col·labora i comparteix objectius.

CREAMA vol ser la institució comarcal de referència, reconeguda pel seu prestigi i per la seua implantació social, pel seu coneixement del territori i de les seues capacitats en els àmbits en els quals intervé: formació, inserció sociolaboral i promoció empresarial. Vol ser també el referent innovador que servisca com a contrapés, per a impulsar amb força la palanca que contribuïsca a liderar el canvi qualitatiu del teixit socioeconòmic en el nostre territori, i ampliar gradualment la nostra presència en l'àmbit comarcal

Valors

 • Qualitat Oferim uns serveis d'orientació i formació de qualitat, basats en les tendències del mercat laboral actual, per a aquelles persones que els requereixen.
 • Compromís. Busquem el compromís de tota l'organització davant les activitats que emprenem, perquè aquestes acaben sent el més efectives possibles.
 • Flexibilitat Som flexibles per a adaptar-nos a les necessitats dels nostres usuaris, així com, a les necessitats que planteja la comarca.
 • Implicació El personal de l'organització està molt implicat en la consecució dels objectius que marca la direcció i els diferents organismes concessionaris de subvencions per a les diferents àrees.
 • Innovació Pretenem que tots els projectes i iniciatives que plantegem siguen innovadors i aporten un impacte positiu en el teixit empresarial i social de la comarca.
 • Impuls de les NTIC CREAMA promou l'ús de les Noves Tecnologies de la informació i la Comunicació i aplica en la seua organització uns criteris de gestió basats en els avanços tecnològics i en el reconeixement del factor humà com un valor indiscutible per a promoure l'avanç social.
 • Millora continua. CREAMA és una organització que creu en la millora contínua, d'ací ve que apostem per la formació contínua de tot el personal de l'organització.
 • Personal. CREAMA compta amb un equip de persones preparades i amb experiència contrastada per a donar servei als requeriments que constantment se li plantegen.
 • Iniciativa Som una entitat comarcal amb una actitud proactiva cap a l'assessorament per a l'ocupació, empresarial, formatiu i de gestió de projectes encaminats a afavorir el creixement del nostre territori.

Línies estratègiques actuals de l'Empresa

Les línies estratègiques que han orientat i orienten el camí a seguir per la nostra organització, són les que a continuació es detallen:

 • Formar als recursos humans
 • Conéixer les necessitats del mercat de treball i de la formació
 • Oferir informació i orientació professional per a la creació i/o manteniment de l'ocupació.
 • Fer un treball comunitari i inserció sociolaboral de persones amb especials dificultats.
 • Crear noves empreses
 • Reforçar les activitats econòmiques existents
 • Recuperar les activitats agrícoles i artesanals
 • Potenciar i millorar l'activitat pesquera i de la mar.
 • Crear una base industrial i tecnològica pròpia en àrees de futur.
 • Realitzar programes europeus que fomenten la cooperació entre els diferents països membres, dirigits a construir l'Europa des de i per als ciutadans.
 • Usar i difondre les Noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Creama Consorcio Marina Alta Proyecto Turismo

Aquest Website utilitza cookies i/o tecnologies similars estrictament necessàries perquè l'usuari obtinga una correcta navegació pel Website..

ACCEPTAR
Avís de cookies
caValencià